Life Members

Life Members: India HCI Professional Association

Anirudha
Joshi

Sanjram Premjit Khanganba

Abhishek Shrivastava

Debasis
Samanta

Hamdur
Rahman

Junaid
A

Pradeep Yammiyavar

Pramod
Khambete

Shashank Deshpande

Sriganesh Madhavnath

Atul
Joshi

Sanjay
Tripathi

Keyur
Sorathia

Kiran
Sabnis

Girish
Dalvi

Girish
Prabhu

Venkatesh
R

Rama
Vennelakanti

Anirudh
Natuu

Atul
Manohar

Ishneet
Grover

Rucha
Tulaskar

Sachin
Patil

Shalaka
Dighe

Sameer
Chavan

Sayan
Sarkar

Rasagy
Sharma

Swami
Manohar

Vineet
Gupta

Manisha
Phadke

Manjiri
Joshi

Sudeep
Kumar

Shantanu
Kulkarni

Prachi
Sakhardande

Wricha
Mishra

Dipanjan Chakraborty

Jyoti
Kumar

Nimmi
Rangaswamy

hrushikesh
chitre

Ravi
Mahamuni

Somjit
Amrit